İÇERİK Detay YAZARLARIMIZ
:: Anasayfa
:: Haberler
:: Yazarlar
:: Sesli Makale
:: TARIM
:: ÇEVRE/DOGA
:: KENT ve YAŞAM
:: SAĞLIK
:: BİLİMSEL GELİŞMELER
:: İNANÇ
:: SİYASET
:: ÇALIŞMA HAYATI
:: DÜŞÜNSEL
:: TOPLUMSAL
:: SAGLIK İÇİN SPOR
:: KİŞİSEL GELİŞİM
:: EKONOMİ
:: EGİTİM
:: YARGIDAN
:: GÜVENLİK
:: TEKNOLOJİ
:: HOBİLER
:: MAĞAZİN
:: TOPLUMSAL YÖNLENDİRME HABERİ
:: DOGAL AFETLER
:: ULUSLARARASI(DİPLOMASİ)
:: KÜLTÜR-SANAT
:: İNSANLIK
:: TARİH
:: İLETİŞİM
Genç Yazarlarımız
Reklam

İMAN ETMEDİKCE CENNETE GİREMEZSİNİZ, BİRBİRİNİZİ DE SEVMEDİKCE İMAN ETMİŞ OLAMAZSINIZ!

H.z. Muhammed


Adrese Git
TOPLUMSAL SORUMLULUK

 

Toplumsal Sorumluluk

İnsan, doğası gereği topluluk halinde yaşama ihtiyacı duymuştur. Çünkü insan doğduğu anda diğer canlılarla kıyaslandığında güçsüz ve uzun bir süre bakıma ihtiyacı olduğu bir gerçektir. İnsanların yetenekleri ve ihtiyaçlarını değerlendirirsek topluluk halin de yaşamanın yararları daha iyi anlaşılır. Toplum halinde yaşamakta toplumsal sorumluluk ve kurallarla mümkündür. Toplumsal sorumluluk ise ortak değerler ve kültürle ortaya çıkar ve toplumsal yaşayışa yön verir. İnsanlar topluluk halinde yaşayabilmek için bazı ortak kural ve kaidelere ihtiyaç duymuşlardır. Bu kurallar inşaa edilirken ortak noktalarda anlaşmalar sağlanmış ve ortak değerler ortaya çıkmıştır. Böylece değerlerin ilk tuğlaları konulmuş ve kültürler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu değerler ve kültür bizde ortak bir ruh, dayanışma ve paylaşma ortaya çıkmasına neden olmuştur.   

Bu değerler vatan, inanış, ,düşünüş ve aynı geleneksel davranış sonucu ortaya çıkan yaşam şekilleridir. Bize toplumsallaşma ruhu veren bu değerleri, topluluklar ve kişiler tarafından yaygın bir şekilde kabul edildiği oranda toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş ve amaç birliği sağlamış olur. Toplumun değerlerinin inşasında toplumun bütün kurumlarına görev düşmektedir. Eğitimiyle okullarında, dinin toplumsallaştırma yeteneğiyle Camide, aydınlarıyla düşünce şekillerinde, medyasıyla iletişim kanallarında, sivil toplum örgütleriyle (sendikalarda, derneklerde, meslek odalarında), bütün işyerlerinde, siyasi partileriyle politik ortamda, askeriyle kışlada toplumsallaşmanın yolları ve faydaları anlatılmalı, ülkenin ve içinde yaşadığımız toplumun değerleri sürekli işlenerek üyelerin gönüllü kabulü ve yeni üyelere aktarma işlemi kesintisiz bir şekilde yapılmalıdır.  Ancak böylece bireylere toplumsal zincirin bir parçası olduğu bilinci verilebilir. Bu yapılmadığında, kapitalist kültürün tüketim kültürünün etkisiyle ancak Pazar oluruz şimdi olduğumuz gibi. Bu kültürel işgalin önüne geçebilmek için, üretim ve tasarruf kültürü geliştirmek ancak kendi öz değerlerimizle bu değerlerin hayata geçirilmesi ile mümkündür. Bütün toplumsal potansiyellerimiz ve zenginlik kaynaklarımız atıl duruyorsa, nedeni bize yön verecek kendi kültürel değerlerimizden uzak duruşumuzdur.

Ortak değerler ortak eylemlere, ortak eylemlerde toplumsal uyuma ve gelişmelere neden olur (fikri adil). Toplumsal değerler çerçevesinde toplumsallığını tamamlamış milletler daha uyumlu, daha üretken daha verimli olurlar. Her nimetin bir külfeti olduğunu düşünürler. Vatandaşı için, insanlık için ürettiğinin bilincinde olur. Bir anlamda toplumu oluşturan bireyler kendi kişisel çıkarlarından vazgeçerek topluma katkı sundukça ve toplumsal sorumluluk bilinci geliştikçe toplumsallaşma sorununu da aşmış oluruz. Bu; vergi vererek, askerlikle yurt savunmasına katkıda bulunarak, olağan üstü durumlarda toplumun zorda kalan fertlerine yardımla yaşadığımız topluma karşı toplumsal dayanışma duygumuz ortaya çıkmış olur. Sizlerle yaşadığım bir anımı paylaşmak istiyorum. Bir gün pazarda diğerlerinin aksine yarı yarıya ucuz kayısı satan bir sakallı dede gördüm. Dede neden böyle satıyorsun dediğimde yavrum bir insanın kursağında bitsin bunlar, Allah bu sene bol verdi dedi. Anladım ki dedemin kapitalist sistemden haberi yok iyi ki yok. Anadolu’nun o komşusu açken tok yatan bizden değildir kültürünü inadına yaşamaktadır dedemiz. İnşallah herkese nasip olur. Yeni bir madde keşfetmiyoruz bu değerler bizde olması gereken değerlerdir. Biz kar ve para hırsı ile bu değerleri es geçmekteyiz.

Değerlerinden uzaklaşan bireyler ve toplumlar yanlış yapmaya acık hale gelirler.(FİKRİ ADİL)   

Bu değerlerin oluşması için ortak bir zihnin toplumlarda var olması gerekir. Bu zihinsel birikim nasıl var olur? İçine doğduğumuz toplum bize kendi değerlerini (kültürünü) ve tarihten gelen bağını, bilgi birikimini aktararak ortak zihin oluşmasını saglar. Bu aktarış toplumun fertlerine değerlerini özümsetecek seviyede olmalıdır. Bize aktarılan değerleri biz kendi algılamamız çerçevesinde yorumlar ve kabul ederiz. Kabul ettiğimiz ölçüde o toplumun bir ferdi/vatandaşı oluruz. Kabul edip toplumsal uyumunu tamamlamış birey olmak toplumsal ve bireysel fayda acısından gereklidir. Toplumun değerlerini ve kültürünü özümsemiş birey olmak, sosyal sorumluluk duygusu yüksek birey olmak demektir. Bu durum her zaman böyle istenilen şekilde olmamaktadır. Bazen hatta iletişimim yoğunlaştığı günümüz toplumun da değerler ve kültür aktarımında başka değerlerin ve kültürlerin de algılanması gündeme gelmektedir. Bu başlı başına bir yazı konusu olduğu için girmeyelim isterseniz.  Bizi toplumsallaştıran bizde ortak zihin yapısı oluşturan değerleri kısaca inceleyelim. 

Vatan; yani vatansever olmak; Aynı toprak parçası üzerinde yaşayanlar arasında dayanışma duygusunun gelişmesidir. Kimi bu duyguyu önemser ve böylece dayanışma örnekleri sergiler. Böylece toplumsallaşır ve içinde yaşadığı toplumun kurallarına uyar. Vatansever ülkesinde yaşayan herkesi vatandaşı bilir. Ülke çıkarlarını dikkate alarak tavır belirler. Bu duygu daha çok vatanın tehlikeye düştüğü anlarda yoğunlaşır. Vatansever başka vatanları sevenlerle karşılaşınca onları anlayışla karşılar. Çünkü onlarda vatanını ve içinde yaşadıkları toplumu seviyor diye düşünürler. Vatanını sevenler vatandaşlarını da severler. Toplumlarını sevenlerde kendi toplumlarının ilerlemesi, gelişmesi için çalışarak toplumsal gelişmeye katkı sağlarlar. Başka canlılar yaşamları incelendiğinde onların vatanı olan yuvaları ve alanları için gerekirse canlarını seve, seve verdiklerini görmekteyiz. Yani diğer canlılarda vatanseverlerdir. Onlar bunu içgüdüleriyle yaparlarken biz hem içgüdümüzle hem de aklımızla yapmalı değilmiyiz. 

Din, yani tanrı inancı birçok insan bu duygudan etkilenir. Tanrı sevgisi/ korkusu, haram/helal inanışlarıyla haramdan ve kötü düşüncelerden, kötü işlerden uzak durmaya çalışılır. Ben insanları dünyayı imar etsinler diye yarattım, Ana, Babaya öf bile demeyeceksin emirlerine inanmak ve yaratılanı yaratandan dolayı severim kaidesi kişileri etkili bir şekilde toplumsallaştırmaktadır. Demokratik kuralları benimsemiş toplumlarda yaşayan dindarlar, kendileri gibi inanmayanlara hoşgörüyle bakar ve inanışlarına saygı duyarlar ve kendi inançlarına da saygı ve hoşgörü beklerler. İnanç insanı ödül (cennet) ceza(cehennem) olgularıyla da toplumsallaştırır.İnanan insan toplumsal faydaya en çok dikkat etmesi gereken insandır. Nedeni ise bu dünya yaşamından sonra öbür dünyada buradaki yaşamının değerlendirileceği ve ona göre ödül veya ceza alacağı ikinci bir yaşama inanmaktadır inananlar ve bilirler ki ikinci hayatları bu dünyadakinden binlerce defa daha uzundur.  O zaman ona göre yaşayalım kaygısı inananları toplumsallaştırır. 

Etnik kökeninden etkilenerek dayanışma ve toplumsallaşma sağlamış insanlarımızda vardır. Bu insanlarımızda kendi etnik kökeninden kişilerle dayanışma sağlarlar. Kendi etnik kökeninden kişilerle dayanışma sağlarken diğer etnik kökenden kişilerin varlığını tehlikeye sokacak davranış sergilemez, farklılıklara saygı duyar. Kendi etnik kökenine layık gördüğü davranışları diğerlerine de layık görür. İnançlarımızdan ve etnik kökenimizden gelen inanışları ve gelenekleri demokratik siyasete taşımak zaman, zaman sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle bu kabullerimizi siyasi ortama topluluk halinde değil birey halinde taşımalıyız. Kişi Müslüman kimliği ile siyaset yapmalı, yapabilmeli, kişi Türk kimliği ile siyaset yapmalı, yapabilmeli, kişi Kürt kimliği ile siyaset yapmalı yapabilmeli ama siyasete etnik köken milliyetçiliğini artıracak bir etnik köken partisi kurulmamalıdır. Bu durumu milletimiz Osmanlının yıkılış anında kötü tecrübe etti. Etnik köken milliyetçiliği genel yapıya zarar vermektedir. Bu günlerde ülkemiz böyle bir sorunla uğraşmaktadır, ülkemizde yaşayan etnik köken mensupları grupları adına ettikleri taleplerin sınırlarını genel yapıya zarar vermeyecek seviyede tutmalı bu sınırların yasal sınırlar olduğu nu kabül etmelidirler. Şu an komşumuz olan bir ülkede hiçbir etnik yapının kazanamadığını oradaki grupların nasıl oyuna geldiğini unutmayalım demiyorum, şu anda yaşanıyor. Biraz bu sorunun üzerinde düşünelim göreceğiz sorunun çözümüne katkı sunmadığımıza. Ama sorun var ve çözümünü de mutlaka bulmalıyız. Yoksa bu sorun üzerinden bizi daha çok birbirimize düşürürler. 

Bu iki değerde kişileri etkiler ve toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlar. Birini diğerinden üstün tutmak, görmek diğerlerini inciterek toplumdan uzaklaşmasına neden olur.Düşünüş, yani siyasi birliktelikler aynı zamanda demokrasinin olmazsa olmazları. Bunların içine siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları, dernekler girer, böylece insanları toplumsallaştırırlar. Bu örgütsel yapıda vatandaşlar yasama eliyle sistemin iyi işlemesi ve düşüncelerinin sisteme yansıması için yasalar yapılır ve bütün vatandaşlardan da bu kurallara uyulması beklenir. Böylece kişileri toplumsallaştırırken değerlerimiz içinde yerini alan demokrasinin de işlemesi sağlanmış olur. Toplumsal sorumluluk ve çıkar birliği için toplumun ortak değerlerini genel geçer kurallar haline getirmeliyiz. 

Bu yukarda saydıklarımın hepsi kişiden kişiye göre önemi değişmekle beraber toplumsal uyum ve dayanışma için önemlidir. Bu duygular hepimizin de bildiği gibi yasalara eşit uzaklıkta olmakla beraber bireylerin algılamalarına farklı algılanışlar olarak yansıyabilmektedir. Bireyler bazılarını birincil, bazılarını ikincil algılayabilir ve bunlardan birini kendine kimlik seçer, bununla kendini ifade eder. İnsan toplulukları bu farklılıkları da kabul edip herkesin duruşuna saygı duyarak yeni yasalar yapmış ve bu yasalara uyulmaması halinde cezai yaptırımlar getirmiştir. Bu kural ve kaidelere uygun davranılıp davranılmamasının denetimi içinde devlet otoritesine ihtiyaç duyulmuş ve devletler ortaya çıkmıştır. Devletin ilkelerini dini kurallardan veya bir kabilenin geleneksel kurallarından değil herkese aynı mesafede duran akla uygun kurallardan oluşmasına özen gösterilmiştir. Kabül etmeliyiz ki demokrasi kültürü bütün diğer kimlikleri de kapsamış ve demokrasi içinde yaşamak isteyen herkese yaşama hakkı tanıyarak haklarını güvence altına almıştır. Bu güven ortamı insanlığın çok renkliliğinin hem ifadesine hem de gelişmesine olanak sağlamıştır. Biz biliriz ki demokratik kurallar hem beni hem de benden farklı düşünen ötekini korur. Demokratik kurallar uygulanırken her vatandaşa adil bir şekilde uygulanır, uygulanmalıdır. Bu devlet otoritesini kullanan kurum ve kişilerin görevidir.   

Biz kendi zihnimizde ağır basan ister etnik kökeni isterse dini inanışı yâda mesleksel veya sınıfsal özelliklerimizi, başkaca düşünen, inanan, yaşayan insanlara (ötekilere) kabüle zorlamamalıyız. Zorladığımızda tepkiyle karşılaşacağımızı unutmamalıyız. Zorlayamayız çünkü demokratik yasalar tarafından herkesin yaşam tarzı korunmaktadır. İnsanlık demokratik kuralları geliştirinceye kadar çok sıkıntılar çekti, büyük mücadelelerden sonra şu anda yaşadığımız demokratik gelişmeyi sağlayabildi. Farklılığa izin veren ama farklıya ve demokratik kurallara saygı duyan demokratik kültürü davranış haline getirmeliyiz. Birlikte yaşamanın ön koşulu budur aynı zamanda.

Burada toplulukların yazılı hale getirilmiş kurallara (yasalara) uyarak ülkede yaşayan herkese saygılı davranabileceğini görmekteyiz. Örnek; trafik kurallarına uyanlar hem kendilerinin, hem de o anda trafikte bulunan herkesin güvenliğine katkı sağlamış oluşunu gösterebiliriz. Bu kurallar uygulanırken hiç kimseye neci, kim olduğu sorulmaz. Demokrasilerde her kural böyledir, biz kurala uyar iken aynı zamanda toplumsallaşırız da. Toplumsallaşan kişi toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan ve bu bilinçle hareket eden kişidir. Her meslek mensubu ve kişi toplumsal zincirin bir parçası olduğunun farkında olmalıdır.  

Değerlerin yok olması toplumda yozlaşmaya neden olurken, dayatılması da toplumsal huzursuzluğa neden olabilmektedir. Huzursuz bir toplumda güven ortamı kalmayacağından ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamak zor olacaktır. Yaşadığı bu ülkeyi, mensup olduğu etnik gurubu, dinsel inanışı ve mensuplarını seven kişi toplumsal uyum için gereken fedakârlığı yapacaktır. Toplumsal huzuru topluluk veya bireysel çıkarlara feda etmeyelim diyor, ülkemizin ve içinde yaşadığımız toplumun çıkarları neyi gerektiriyorsa öyle davranılacağını düşünüyorum ve öyle umut ediyorum. Değerlere dayanarak, toplumsal uyumu tamamlamış ve sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler ülkemizin ekonomik, teknolojik, siyasi gelişmesine daha çok katkıda bulunacaktır.    

Demokratik kurallara inanmış, kurallarını hayatında yaşayarak kültür haline getirmiş kişilerle toplumsal sorunlar daha kolay aşılacaktır.

KENDİ DEĞERLERİMİZİ ÖNEMSEYEREK YAŞAYALIM, ÖTEKİNİN YAŞAYIŞINA İNANIŞINA SAYGIYLA YAKLAŞALIM,  DİLEĞİYLE.... 

 

   Selam ve sevgiler.                                                

 

 

 

Bu Üyenin Diğer Yazıları
(Döviz Artışı ve Nedenleri, Sorumluları)
BİZE OPERASYON YAPAN HAİN KİM?
ÖNSEÇİMSİZ DEMORKASİ OLUR MU?
HÜKÜMET DÜŞÜRMEK (Hükümet Düşürme Hakkı)
SİYASETÇİ DİNLEME/ŞEÇME İPUÇLARI
ÇİN NASIL UÇUYOR?
MUHALEFET İKTİDAR, DEMOKRASİ
İLKE, YÖNTEM, DEGER = SEÇİM
GERİLEN SİYASETİN PATLAMASI
BİNA ÜRETİR Mİ? (Üreten Bina, Tüketen Bina)
SİYASAL ESARET!!
AÇIK EKONOMİ Mİ, AÇIK EKONOMİSİ Mİ?
İKTİDAR PATİSİNE BİR KAÇ ÖNERİ!!
EKONOMİMİZ BETONLAŞTI MI?
YASTIK MÜLAHAZALARI!!
SEN ÖYLE YAŞAMASAN, O BÖYLE YAŞAAMAZDI!!
TOSYALI GENÇLER OKUMAYA DA, BAŞARIYA DA DOYMUYOR
ULUSÖTESİ OPERASYONLAR
ALLAH BELANIZI VERSİN Suriye De Ne Oluyor?
ULUSLAR KOMŞULUĞUMUZ
MUHALEFET KOALİSYONU/İTTİFAKI
SİYASETÇİLERİ KENDİ HALLERİNE BIRAKMANIN MALİYETİ
İNŞAAT EKONOMİ
KADIN, EVLİLİK, NİKÂH
KİMYASAL SALDIRI
MESLEK ODALARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
DİL İŞKENCESİ!!
KİM NE KADAR KAZANIYOR?
MEDYA TANIMA SANATI
BETON LOBİSİ BASTIRIYOR
DEVLETİMİZ BÜYÜYOR MU, KÜÇÜLÜYOR MU?
(3 - A) AKIL > AHLAK > ADALET
MARKAYLA MI, MAKARNAYLA MI, YARIŞACAĞIZ?
PARTİLERİMİZE SEÇİMLİ KONGRELER DİLERİM
KENT VE YAŞAM
SURİYE DE MEŞRU GÜÇLER -1
SURİYEDE Kİ MEŞRU GÜÇLER
ULUSAL EKONOMİ/PARA
SERVET TOPLAMIMIZ, DAGILIMI, BORÇLULUK ORANIMIZ
AFRİN’E KÜRESEL BAKIŞ
OHAL, NE HAL?
BAŞARI/SİYASİ BAŞARI
GELECEGİN SORUNU GELECEK!!!!
RETORİK/BELAGAT
İRAN DA TOPLUMSAL OLAYLAR
ORTAK DİL
BUGÜN YILBAŞI
GÖNÜLLÜYSEN MUTLUSUN
VATANDAŞIN, KENDİNİ SAVUNMASI
CAN HAYVAN
ABD NEDEN YALNIZ KALDI?
Tarihe Yön Verenler (Ali Kuşçu, Fatih, M. Kemal )
KUDÜS SORUNU
KUDÜS'Ü KİM BAŞKENT İLAN ETTİ?
VATANDAŞ, DELET İLİŞKİSİ
EKSİK HİSSETTİR İSTİSMAR ET
ELEŞTİRİNİN SONU MU?
TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİ
BELEDİYE HİZMETLERİ
MAL, PARA, FAİZ İLİŞKİSİ
YATIRIMLARIMIZ EKONOMİK Mİ?
Tarım Vadileri
ELEKTRİKLİ ARABADA SON AŞAMA
TOPLUMSAL MALİYETLER
NATO'NUN HEDEFİ Mİ DEĞİŞTİ?
DEVLETİN, VATANDAŞA MALİYETİ
EĞİTİMİN İÇERİGİ
SANALİST, EKONOMİDEN REALİST EKONOMİYE
BETONLA, EKONOMİK BETONLAŞMA
MUHALİFLİK CİDDİ İŞTİR BEYLER
EGİTİM
EGİTİM
TOPLU YARGILAMALARDA SUÇLU SUÇSUZ AYRIMI
BATI, GÖZÜMÜZE BATIYOR!
BÜYÜK DEVLET NASIL OLUNUR?
KÜLTÜR, BİLİM İNSANLARIMIZ, GELECEGİMİZDİR
MEDYA ve İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ/DENETİMİ
YAZ, KIŞ SAATİ
ÇİN UÇUYOR DÜNYA ve BİZ BAKIYORUZ
CUMHURİYET
CUMHURİYETLE NE KAZANDIK?
YAPICI, YIKICI MUHALEFET
GÖNLÜMÜZ NE DOLU?
IRAK ve SURİYE
IRAK ve SURİYE -1
GERÇEK AHLAK NEDİR?
Çin, Üretim Seferberligi
Parkların Ticarete Açılması
ALİMLER, BİLGİ, İKTİDAR
EKONOMİK DENGE
DÜĞÜNDE EĞLENİLİR
İŞ ve İSTİHDAM SORUNU
VERİMLİLİK
BOYABAT KALESİ
AŞIRI PARTİZANLIK!!
DAVET KRİZLERİ
ÜLKEMİZİN SORUNLARI - 1
ÜLKEMİZİN SORUNLARI
YÖNETİCİLERİMİZDEN FABRİKA İSTEYELİM Mİ?
VATANDAŞLIK
DEDEM ÖLDÜ!!
Plan, Proje Yönümüz
MUZ DEMOKRASİSİ
SERMAYE HAZIR
SİYASETEN KAVGA!!
MALİYET ANALİSTLERİ NEREDESİNİZ?
ÖLÜM!!
SİYASAL TAHKİR (Aşagılama Onur Kırma, Suçlama)
Toplumsal Aidiyet
DEVLET YÖNETİMİ
DOĞA, ÇEVRE
EŞİTSİZLİĞİN MALİYETİ
DEMOKRASİ
GÜVENLİ BÖLGE TUZAGI
SON MUHALİF
TÜRKİYE ve İRAN
DOGAYA UYGUN YAŞAMAK
EKONOMİK TERÖR
DEMOKRASİ TECELLİSİ
TOSYA DA KARADENİZ BÖLGESİ ATICILIK YARIŞMASI
TOPLUMUN SERMAYESİ
FİTNECİ BAŞLARI
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
KAOSMU, GELECEK? PROVOKASYONA MI GELECEGİZ?
İLETİŞİM KALKANI
DOĞRULAR, NE KADAR DOĞRU?
KAMUDA HİYERARŞİNİN BOZULMASI
GÜÇLÜ MERKEZ
TOLUMLARIN ZENGİLİGİ
15 TEMMUZ KALKIŞMASI
ADALET ARAYIŞLARIMIZ
PKK+PYD - EMPERYALİSTLER – KÜRTLER
Güle Güle Ramazan, Hoş Geldin Bayram
TOSYA ZİRAAT ODASI İFTAR DAVETİ
SANAYİ 4.0
TÜRKİYE SON KRİZDE DENGE ÜLKE
ORTADOĞU DAHA DA ISINIYOR!!
KASYÖ- DER KASTAMONU DA
KASYÖ- DER KASTAMONU DA
KASYÖ- DER KASTAMONU DA
KASYÖ- DER KASTAMONU DA
HOŞ GELDİN RAMAZAN
İKTİDAR - MUHALEFET
AK PARTİ DE, YENİ OLAN NE?
AHLAKSIZLIĞIN TOPLUMSALLAŞMASI -1
AHLAKSIZLIĞIN TOPLUMSALLAŞMASI!!
BETONLAŞAN EKONOMİ
DİNLEMEK ESENLİK VERİR
19 MAYIS 1919’A 50 YIL GERİDEN BAKABİLMEK
BATı, BATIYOR
EŞİTİSİZLİK
EKONOMİ ÜRETİM İLİŞKİSİ
DEMOKRASİ İÇİN
TOPLUMSALLAŞAMAYAN TOPLUM!
CHP VE REFERANDUM
BİRLİGİMİZİN GARANTİLERİ
EMPERYALİST SAVAŞLAR
AŞK YAŞAMAK AŞKI YAZMAK
REFERANDUMA ELEŞTİREL BAKIŞ -2
ÜRETİME Mİ, TÜKETİME Mİ TEŞVİK?
REFERANDUMA ELEŞTİREL BAKIŞ - 1
REFERANDUMA ELEŞTİREL BAKIŞ
MİLLET (vatandaş) DEDİ Kİ!
MEHMET ACILAR VE HOBİNİN SANATA DÖNÜŞÜ
KAMU MALİYESİ/MALİYETİ
HER ŞEYİ BİLENLER, HER ŞEYDE YANILIYORLAR!!
ORTADOĞU’NUN SORUNLARI
SURİYE SORUNU,
NASIL VATANDAŞ OLUNUR?
VATAN NASIL, VATAN OLUR?
KIYAS, KARŞILAŞTIRMA, ÖLÇME
YARIMIZ, KADINLARIMIZ
SOSYAL VE POLİTİK REFORMLAR
ÇEVRE
DeLi DuMrUl KöPrÜSü/GaZı
UZAKLAR YAKIN, YAKINLAR UZAK OLDU!!
ÖMER SEYFETTİN
YILMAZ AMCA/ABİ
POLİTİKA SATMAK
NEDEN TERÖRİSTİMİZ ÇOK ?
NEFRET SÖYLEMİ
AMAÇ EGİTİMİN EGİTMESİ Mİ?
Üretmeden Tüketilmez
FÜTÜROLOJİ (GELECEK BİLİMİ)
HAYIR DİYENLERİ SUÇLAMA
BATININ (ABD'nin) İNSAN HAKLARI SİCİLİ
EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN
TARTIŞMADAN KAçAN LİDER KİM?
MUHALEFET NEDİR?
YİNE BİZİ GERECEKMİSİNİZ?
EKONOMİYİ DARALTAN NEDENLER - 7
YEREL İŞBİRLİGİ, EVRENSEL DENGE
SURİYE, ORTADOGU
Demokrat/Demogog Farkı
DEVLETİN DENGESİ
VATANDAŞLAR YAPILANDIRMA BEKLİYOR
KAMU GELİRLERİ, GÖREVLİLERİ VE HARCAMALARI
SALDIRI ALTIN DA BİLE TABANINA HİTAP ETME
YILBAŞI NEYİN BAŞI, HÜZNÜN MÜ MUTLULUĞUN MU?
ANAYASA DEGİŞİKLİGİ
ASGARİ ÜÇRET KAÇ LİRA OLMALIDIR?
DEVLETİN TERÖRİSTLERLE, MÜCADELESİ
EKONOMİYİ DARALTAN NEDNELER – 6
EKONOMİK DARALTAN NEDENLER – 5
EKONOMİYİ DARALTAN NEDENLER – 4
EKONOMİYİ DARALTAN NEDENLER - 3
EKONOMİYİ DARALTAN NEDENLER - 2
EKONOMİYİ DARALTAN NEDENLER -1
EKONOMİYİ DARALTAN NEDENLER Bir Kar Marjları
CANSIZ, AKILSIZ RUHSUZ BOMBA
KONUM, KONUMSUZLUK
EKONOMİK SORUNLARIN NEDENİ
EKONOMİYE BAKALIM MI?
YÖNSÜZLÜK
DEMOKRASİ GÜÇLERİ (Beşinci Güç )
DEMOKRATİK OLGUNLUK
YASA HAZIRLAMA AŞAMALARI
EĞİTİM/ÖĞRETMEN
BATI RASYONELLİĞİNİ KAYBEDİYOR MU?
ALGI ve AKIL MUHAFAZASI
TOPLUMSAL ENERJİ
MEDYAYA OPERASYON
VATANDAŞDAN KOPUK CHP/CHP DEN KOPUK VATANDAŞ
ALGI KÖRLEŞMESİ
YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ
ENDÜSTRİ 4.0 DE PAYLAŞIM SORUNLARI
EKONOMİK KİBİR
DENETİMİN GEREKLİLİĞİ
Yaşam Tarzını Yaşama Hakkımız
SURİYE SORUNU
VATANDAŞIN ÇİŞ/TUVALET SORUNU
GENÇLER KENDİNİZE DİKKAT EDİN, BİZİ ÖLDÜRMEYİN
BARIŞ GÜVERCİNLERİNİ VURMAK
TSK SURİYE DE!!
G. ANTEP’E DİKKAT!!!
ÜMRAN BEBEK
SİYASAL TEMSİL DE ADALET
EKONOMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ BAYRAMI
BETONLAŞMANIN MALİYETİ
KURALSIZ OYUNLAR ...
OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLAR DA BİZİM GÖREVİMİZ!!
DEMOKRATLIĞIMIZ SINAVI
BENİM GÖREVİM
SUÇUN ŞAHSİLİGİ
DARBE
PİYASA HASTALIKLARI (Ekonomik Piyasa)
AVŞA ADASI
MALİYET SATIŞ FİYATI ÇELİŞKİSİ
SURİYE SORUNUNDAN, SURİYELİ SORUNUNA
ÜLKEMDE SİYASETİN HALİ
TERÖRİST/TERÖR NE BEKLER
ASKER EMİN'E
MOTOR KAZALARI
ÇALIŞMA SÜRELERİ ve ŞARTLARI
DİJİTAL KÜLTÜR
ÇOCUKLARIMIZ NEDEN İŞSİZ?
TOPLUMA MALİYETİMİZ
TOPLUMA MALİYETİMİZ -1
TOPLUMA MALİYETİMİZ -2
SİVAS GEZİSİ
EĞİTİM
ANAMIN SANDELYESİ
KURUCU/ÇOGULCU İRADE
AKP'DE NE OLUYOR, NE OLACAK?
ANAYASA YAPMA SANCILARI!!
EMEKÇİ BAYRAMI
DEVLETİ DEVLEŞTİRMEK
GELECEK - 2
GELECEK -1
GELECEK
İKİ OLAY VE YAKLAŞIM SAKATLIĞI
SANAL İFTİRALAR
GÜVENLİK KURUMLARI/GÖREVLİLERİ
KOOPERATİFCİLİK
KİRLETEREK TEMİZLEMEK,
ANKARA DA BOMBA!!
HUKUK, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK
8 MART KADIN HAKLARI GÜNÜ
DÜNYA ORTAK EVİMİZ
YENİ İŞSİZLİK NEDENİ
Ekonomik Daralma
EŞİTSİZLİGİN LANETİ
MÜTTEFİKSİZLİK
Teröre Lanet, Teröre Lanet !!!
KÖY AİLEMİZ
Türkiye – İran
NASIL DEMOKRAT OLUNMAZ?
ANLAM VE DİL
İSTİKRAR = GÜÇLÜ HÜKÜMET Mİ?
TOPLUMSAL UZLAŞMA
TOPLUMSAL YANILGILAR
KÜLTÜRLE SİYASETİ KARIŞTIRMA
EKONOMİK ÇIKIŞ-1
Ekonomik Çıkış
DEMOKRASİ YOLUNDAKİ ARAÇLARIMIZ
KÜLTÜREL KARMAŞA/ANARŞİZM
CBT KAPANDI!!
KİMLİK SİYASETİ ÇIKMAZI
ESKİ YIL, YENİ YIL,
BARIŞ İÇİN TÜRKMEN VE KÜRTMEN ORTAKLIĞI
MODERNLİK
EN PAHALI SU NERE DE?
TERÖRÜN KÜRT HALKINA VE TÜRKİYEYE MALİYETİ
ASGARİ ÜÇRET KAÇ LİRA OLMALI?
TERÖR!
EKONOMİK ÇIKIŞ
SURİYE MESELESİ
ÖNCE DEMOKRASİ, SONRA BAŞKANLIK
GÜVENLİK KADAR SOSYAL ADALET/GÜVENLİK
SİYASAL OLANLA, KÜLTÜREL OLANI KARIŞTIMAK
SURİYE MESELESİ NEDİR?
PARİS SALDIRISI
2015 SEÇİMLERİ
1 KASIM SEÇİMLERİ
HER AY TOSYA GÜNÜ
ANKARA DA CANLAR YOK OLDU!!
MÜLTECİ SORUNU/DRAMI!!
SORUNLARIMIZIN KAYNAKLARI
TOPLUMUN TEPKİ GÖSTERME YETENEĞİ
APARTMAN TARLALARI
FİKİRSİZLİK!!!
DAĞLICA YÜREKLERİMİZİ YİNE DAĞLADI!!
TARTIŞMA/MEŞVERET
SİYASETİMİZİ TIKAYAN NEDNELER…
BARIŞ, BARIŞALIM, BARIŞSINLAR
SURİYEYİ BURAYA TAŞIMAK,
AKIL YOLUYLA TERCİH VE DEMOKRASİ
HAVA ve CIVA EKONOMİSİ
VATANDAŞ SÖMÜRME SANATI 0 -4
VATANDAŞ SÖMÜRME SANATI – 4
VATANDAŞ SÖMÜRME SANATI - 3
VATANDAŞ SÖMÜRME SANATI - 2
VATANDAŞ SÖMÜRME SANATI -1
VATANDAŞ SÖMÜRME SANATI
ŞEHİTLİK KAVRAMI
Ahlak/Hukuk/Adalet
HÜKÜMET KURMAKTAN KİM KAÇTI?
SOL VE SAĞIN YANILGILARI
DOGAL OLAN, YAŞAMA UYGUN OLANDIR
REEL HATALAR – 3 SOSYOLOJİK
REEL HATALAR - 2 POLİTİK
REEL(GERÇEK) HATALAR - 1 EKONOMİK
REEL(GERÇEK) EKONOMİK HATALAR - 1
BELİRSİZİLİGİN MALİYETİ
SİYASAL BULANIKLIK
TOPRAKLARIMIZ DA İNSAN/DOGA ELİYLE EREZYON
SURİYE DE GELİNEN NOKTA
NİMET/KÜLFET/KIYMET
CANLARI KUTSAL BİLMEK!!
AHLAK BURHANI
AVM’LER ÜRETMEZ!
HOLLANDA TÜRKİYE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI
VATANDAŞI BOGMAK!!!
BANKAMATİKLERİN ARKASINDA Kİ GÜÇ??
KÜLTÜRLER ARASI UYUM EĞİTİMİ
HÜKÜMET ELEŞTİRİSİ - 3
Hükümet / Siyaset eleştirisi – 2
HÜKÜMET ELEŞTİRİSİ -1
DEVLET GÜCÜNÜN KİŞİSELLEŞMESİ
ADAM KAYIRMA SANATI
KÜLTÜR SORUNLARI !!
DEMOKRASİDEN İKTİDAR ÇIKARAMAMAK
SEÇİM SONUÇLARI
DEMOKRASİ ve VATANDAŞLIK BAYRAMI
SEÇİMLERİMİZ GELECEGİMİZDİR…
NİTELİKLİ YAŞAM İÇİN NE GEREKİR?
HAİNLERİ Mİ ÖLDÜRELİM, HAİNLİGİ Mİ?
GEZİ RUHUNA NE OLDU?
SEÇİM/TEMSİL
ANKARA TOSYA - DER’İN, TOSYA ZİYARETİ
EMEĞİN HUKUKU
19 MAYIS’I ANLAMAK
TEMİZLERKEN = KİRLETMEK
HAREKETSİZLİK = SAĞLIKSIZLIK
DEMOKRASİDEN NE ANLIYORUZ?
ANNELER GÜNÜ, ANNELER/KADINLAR
VATANDAŞ MI KAMU İÇİN? / KAMU MU VATANDAŞ İÇİN?
VATANDAŞA SEÇİM RAPORU (AKP)
VATANDAŞA SEÇİM RAPORU- 1 (CHP)
VATANDAŞ İÇİN SEÇİM RAPORU - 2 (MHP)
1 MAYIS BAYRAM OLA
GEÇMİŞİNİ/GELECEGİNİ YİYEN TOPLUM
ÖNGÖRÜ SAHİBİ OLMAK
ALİ VE VELİ EKONOMİSİ -1
EKONOMİ DE GELİNEN NOKTA !
ALİ ve VELİ EKONOMİSİ
BAŞARIYA GÖTÜREN ÜÇLÜ,
AĞRI DA PROVAKASYONU KİM YAPTI?
YEMEN, İNSANLARINI NEDEN YER?
MİLLİ İRADE (vatandaşların iradesi)
SEÇİMİN ADİL TEMSİLİYETİ, GÜVENLİGİ
EKONOMİ SİYASET İLiŞKİSİ
ORTADOĞUYU YENİ OKUMA
ELEKTİRİK KESİNTİSİ
MEZHEP SOSLU SİYASAL SAVAŞLAR
ORTADOGU DA NELER OLUYOR?
HAVA ALANI ANKARA ULAŞIM SORUNU
SUYUN, ÖNEMİ,TASARRUFU/KİRLETİLMEMESİ!!
ÇANAKKALE NEDEN GEÇİLEMEZ?
8 MART ve KADIN
İNSANIN, KAYIPLARI!!
YEREL RADYOLAR İMDAT DİYOR!!
BAŞKANLIKTAN ÖNCE, DEMOKRASİ
ELEKTİRİKLİ ARABA
SINIRLAR!
PARANIN GÜCÜ
TECAVÜZ ET / ÖLDÜR
SEVGİSİZ OLMAZ,
SIFATLAR
YASAL ALKOL, YASAK UYUŞTURU
KÜLTÜR SINIRLARI
KÜFÜR KÜLTÜRÜ
SOSYAL MEDYA KÜLTÜRÜ -5
OPERASYONA ACIK HALDE DURMAK
PAPA ZİYARETİ - İSLAM'IN DÜNYA DA ALGINAŞI
KENT HASTALIKLARI
MİLLİ İRADE
BİLGİ EDİNME- Bilginin Dört Ayağı
YANLIŞ PARALELLE Mİ MÜCADELE EDİYORUZ??
EŞİT VATANDAŞLIK GİTTİ GİDİYOR
BARIŞ SAMİMİYETİ, SAVAŞ AHLAKI
ORTADOĞU - 2
TOPLUMSAL BÖLÜNMELER/ KIRILMALAR
DEMOKRATİK SEÇİM
SIĞINMACI SORUNU -1
10 Kasım da Atatürk Konuşuyor
EKONOMİK DÖNÜŞÜM PAKETİ
Gerilen siyaset, Gerilen toplum
ORTADOĞU – 1
TASARRUF BORÇ İLİŞKİSİ
CUMHURİYET - 4
CUMHURİYET - 3
CUMHURİYET - 2
CUMHURİYET - 1
ORTA DOĞU
DUYULARIN İŞBİRLİGİ DUYULARI DUYMAK
Normallerimize ne oldu? Normlarımız nerede?
SOSYAL MEDYA HAKARETLERİNE SON MU!
ÖZGÜRLÜK YANILGILARI
MUTSUZLUK ADALETSİZLİĞİN, EŞİTSİZLİĞİN LÂNETİ Mİ?
CUMHURİYET/DEMOKRASİ VATANDAŞLIK/LAİKLİK
PROVOKASYON (KIŞKIRTMA)
YARGI/YARGILANMASI HSYK SECİMLERİ
İNSANLIK ÖLDÜ MÜ?
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE Kİ KARARSIZLIĞIN NEDENİ
OĞLUMA MEKTUPLAR -8
OĞLUMA MEKTUPLAR -7
OĞLUMA MEKTUPLAR -6
DEMOKRAT MIYIZ, DEGİL MİYİZ?
BATIDAN DOGUYA KARADENİZ – 14 (Artvin)
BAŞTAN BAŞA KARADENİZ – 13 (Rize)
KARADENİZ GEZİSİ- 12 (Trabzon)
KARADENİZ – 11 (Giresun)
KARADENİZ TURU - 10 (Ordu)
KARADENİZ – 9 (Samsun)
KARADENİZ TURU – 8 (Sinop)
KARADENİZ GEZİSİ – 7 (Kastamonu)
KARADENİZ TURU – 6 (Zonguldak - Karadeniz Ereğli)
KARADENİZ TURU- 5 (Bartın - Amasra )
KARDENİZ GEZİSİ - 4 (Zonguldak)
KARADENİZ GEZİSİ – 3 (Düzce Akcakoca)
KARADENİZ - 2
KARADENİZ GEZİSİ - 1
AİLE(EV) ANAYASASI 0-6
EV(AİLE) ANAYASASI – 6
EV(AİLE) ANAYASASI – 5
EV(AİLE) ANAYASASI - 4
EV(AİLE) ANAYASASI - 3
EV(AİLE) ANAYASASI - 2
EV (AİLE) ANAYSASI -1
AİLE(EV) ANAYASASI
KARS GEZİSİ
SURİYELİ SIGINMACILAR
CUMHURBAŞKANI SEÇMEK
ULUSAL ÇIKAR, EVRENSEL ADALET BİLİNCİ
İSRAİL DEVLET Mİ, ÖRGÜT MÜ?
İSRAİL VE DEVLET CİDDİYETİ
DÜNYA'NIN SU SORUNU!
YAŞAMA SANATI
FARKLIYI YOK SAYMAK
SİYASÎ GERGİNLİK TUZAGI
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ -2
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ-1
KENDİMCE KENDİMİZCE SELFİE
ASKER'E MEKTUP
SOMA, KAZA MI KADER Mİ?
YARGI, YÜRÜTME
SOSYOLOJİ, HUKUK, SİYASET
SEÇİMLERİN SOSYOLOJİK OKUMASI
SOSYAL DEMOKRASİ
BİRLİKTE YAŞAMA SANATI
ERKEKLERİN GÜÇSÜZLÜĞÜ
KANUN DEVLETİNDEN, KANUN DEVLETİNE
BU SEÇİMLER DE KİM KAZANDI?
DÜNYA VATANDAŞLIĞINA HAZIRMIYIZ?
İNSANLAR –AĞAÇLAR -5
İNSANLAR –AĞAÇLAR-4
İNSANLAR –AĞAÇLAR-3
İNSANLAR –AĞAÇLAR-2
İNSANLAR –AĞAÇLAR -1
NEVRUZ/YENİGÜN BAYRAMI
MEHMET AKİF KİMDİR?
KADIN OLMAK
SOSYAL MEDYA KÜLTÜRÜ - 4
SOSYAL BELEDİYECİLİK
PARA ESARETİ/SALTANATI
İŞSİZLİĞİMİZ
SLOGAN VE KARİZMA SİYASETİ
14 Şubat sevgililer günü
SİYASİ İLETİŞİM POLİTİK HİTABET SEÇİM KAMPANYASI
EKONOMİK ZİHNİYET DEĞİŞMİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
NORMALİNİ KAYBEDEN TOPLUM
TERCİH
DEMOKRASİ SORUNUMUZ
GENEL OLARAK DENETİM
HSYK NASIL OLUŞMALI?
DEMOKRAT YÜRÜTME BAĞIMSIZ YARGI
TERÖR RÜZĞARI
DEMOKRATİK MÜCADELE REHBERİ
KİRLETEN ÇATIŞMA
M.AKİF ERSOY'U ANLAMAK M.AKİF KİMDİR?
KASETLİ SİYASETLER
AHLAKA DAVET
VAHŞİLİK/UYGARLIK
AYDINLARIN SİYASİLEŞMESİ
DEMOKRASİMİZE DEMOKRATİK ACILIM
FATMA GÜLDEN, DERSLER
DEVLET İKTİDAR BENZEŞMESİ
OGLUMA MEKTUP-6
GÜNDEMİN ESİRİ OLMAK
BAYRAMLAR BİRLİKTE KUTLANIR
CUMHURİYET BAYRAMI
TEKNOLOJİK GELİŞMEMİZ
GÜNEYDOGU RAPORU
TASARRUF NEDİR?
AYDIN SORUMLULUĞU
OĞLUMA MEKTUPLAR-5
BAŞKENT ANKARA (ANGARAMIZ)
DEMOKRASİ PAKETİ
GEZİ EYLEM PARADOKSLARI(ÇELİŞKİSİ)
DİLİMİZİ BİZ KONUŞMAZSAK KİM KONUŞACAKTIR
DİLİMİZİN GÜCÜ KELİME SAYISI
DİL MİRASTIR
DİLİM KALEMDİR BENİM
GÜVENSİZLİĞİN KAYNAKLARI
TEPKİ/TEPKİSİZLİK
YORAN TOPLUM SENDROMU
ACİL DEMOKRASİ!!
GEZİNİN ÇELİŞKİLERE KURBAN EDİLİŞİ
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
TÜRKİYE DE KADIN OLMAK
DEMOKRASİ LOKOMOTİFİ
KATLİAMA SEYİRCİ KALMAK !!
ŞİDDET
BAYRAM
SOSYAL MEDYA KÜLTÜRÜ - 3
TELEFON ŞİRKETLERİNİN İLETİŞİM SÖMÜRÜSÜ
İNSANLIĞA NE OLUYOR/OLDU
KÜLTÜREL KOPMA
KAYGILARIMIZIN KAYNAGI
İLERİ DEMOKRASİ Mİ? NEREDE Kİ?
EYLEMLERİMİZDEN SORUMLUYUZ (eylem malzemelerimiz)
DEMOKRATİK TAVIR, OTORİTER TAVIR
ÜRETİM Mİ DEDİNİZ?
ANAYASAL HAKLAR ve KULLANIMI
KÜLTÜRÜN KOLANLARI
PARADOKS/ÇELİŞİK
Bilimsel Atalet ve Sorun Karmaşası
DÜNYA SU RAPORU
19 Mayısta Atatürk’ü Anmak/Anlamak
DEMOKRASİ NEDİR?
DÜNYA VATANDAŞLIK ANAYASASI
ANAYASA ÇALIŞMALARINA KATKI
AR-GE
AKİL İNSANLARLA, MAKUL KARARLAR
KÜLTÜRSÜZLÜĞÜN YAPTIRDIKLARI
BARIŞA YAZIK ETMEYELİM
DEVLETİN KURUMLARI NASIL ÇALIŞIR
DÜNYANIN KADIN SORUNU,
TOPLUMUN KOLONLARINI KESMEK
DEMOKRASİ TEHLİKEDE Mİ?
KENTSEL SORUNLAR
YAŞAM TARZLARI
VATANDAŞIN SİYASET HAKKI
BATIDA Kİ İSLAM FOBİSİ
SOSYAL MEDYA KÜLTÜRÜ -2
SOSYAL MEDYA KÜLTÜRÜ -1
AHLAKİ YOZLAŞMA
KÜLTÜREL OLANLA SİYASİ OLANI KARIŞTIRMAK
AHLAK AŞAMALARI
BİR SORU SORDUM
ÖZGÜRLÜK KÜLTÜRÜ
TARZ-I SİYASET
KASTAMONUDA SONBAHAR -3
KASATMONUDA SOBAHAR -2
KASTAMONUDA SONBAHAR -1
ÖGRETMENLER VE ÖĞRENME GÜNÜ
İNSANİ YANLARIN ÖLMESİ
BAYRAMLAR
TEK YÖNLÜ İNSAN
OĞLUMA MEKTUPLAR -4
15 EYLÜL DEMOKRASİ GÜNÜNDE DEMOKRASİMİZ
HABER Mİ, KOMPLO TEORİSİ Mİ?
ÖRGÜT/ÖRGÜTLER
UYUŞTURUCU\UYARICI ALIŞKANLIGI
MUTSUZLUK MUTLULUK
PARA İNSANI DEGİŞTİRİR Mİ?
DÜNYADA EKSEN KAYMASI
AKP, HAS PARTİ BİRLEŞMESİ
YAŞAM İLKELERİM
ALANI DARALAN SİYASET ÇÖZÜM ÜRETEMEZ
ÇEVRECİLER NE YAPAR?
KÜRTAJ
VERİMLİLİK
Siyasal sistemler(Başkanlık)
YEŞİL ALAN VE KALDIRIM İŞGALLERİ
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE AMBALAJ KATKISI
Oğlum Ahmet,
SOSYAL ADALETCİ SİSTEMLER
İNSAN NEYİN KONTROLÜNDEYSE ODUR
SINIRLAR
YENİ SİYASET BELGESİ
OĞLUMA MEKTUP-3
KASTAMONU’YU TANIYALIM
8 MART'TA KADIN NE İSTER
28 ŞUBAT DEMOKRASİ SINAVI
TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA İŞSİZLİK
TEMEL SORUNLARIMIZ
NASIL MUHALEFET ETMELİ
OĞLUMA MEKTUPLAR 1
OĞLUMA MEKTUPLAR
M.AKİF ERSOY KİMDİR
MÜSLÜMANLARIN ÇATIŞMASI
ANAYASA NASIL OLMALI
DİL ve DİN KÜLTÜR YAPAR
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
AMY WINEHAUSE NEDEN ÖLDÜ?
SİYASET SANATI
TÜRKİYENİN DEMOKRASİ TARİHİ
SEVGİ/SEVMEK
KENT VE YAŞAM (Kent sorunları)
YERLİ MALI (YERLİLİK)
KURUMLARIN YIPRATILMASI Siyasi, Yargı, Ordu
EKONOMİ(üretim tüketim paylaşım ilişkisidir)
BAYRAMLAR BİZİM İNSANİ ÖZELLİKLERİMİZİ ARTIRIR
YARGIÇ KARARLARINI DEGİL YASALARI TARTIŞALIM
TÜRBAN LAİKLİĞİN GARANTİSİNDEDİR
SİYASAL KÜLTÜR
TOPLUMSAL SORUMLULUK
TOPLUMSAL  
DİNİ KAYNAKLARIN AŞIRI YORUMLANMASI – 2
SITDIK FANİ

TOPLUMSAL  
Kamuoyu Okuma Hatası
FİKRİ ADİL

TOPLUMSAL  
(Döviz Artışı ve Nedenleri, Sorumluları)
HÜSEYİN BENEK

TOPLUMSAL  
YOKSUNLUKLARIMIZIN KULLANILMASI!!
M.Akif GÖKALP

TOPLUMSAL  
VATANDAŞTAN KOPMAK!!!
Mesut GÖRMEZ

TOPLUMSAL  
DEMOKRASİMİZ DEMOKRATİK Mİ?
AYDIN FİKİRLİ

ŞİİR  
SEVİLECEK,SEV!!
AHSEN'E SEVDALI

TOPLUMSAL  
SEKS ROBOTLARI PİYASA DA
DERMAN ABİ

ÖNERİLER  
SEÇİM YAPMAK
Aysel Yıldızbakan

TOPLUMSAL  
İNSANLIĞIN BİTTİĞİ YERDEYİZ
Nizamettin Şereflier

Reklam

 

 Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz  mağrurca bir milliyetçilik değildir.

M.KEMAL ATATÜRK


Adrese Git
Sitemiz en iyi 1024 x 768 çözünürlükte ve Internet Explorer ile görüntülenir...
EpoxSoft